Бросикс

През последните години създадохме няколко приложения в областта на мигновенните съобщения и P2P комуникациите. Събрахме доста опит в тази област и имахме възможността да използваме подобни системи и да разберем техните положителни и отрицателни страни.

Логично дойде решението да създадем изцяло нов чат клиент, който да комбинира богат набор от функции и леснота на използване.

Бросикс беше основана през 2006-та година, за да създадем лесно за използване и защитено комуникационно средство за домашна и бизнес употреба. Нашата цел е да помогнем на потребителите и бизнеса да се възползват от иновативните услуги за размяна на съобщения и други Интернет комуникационни технологии без да правят значителни инвестиции в хардуер, софтуер, инфраструктура и ежедневна поддръжка.

Адрес на управление

Бросикс ЕООД
бул. Дунав 4, ет.15 ап.69
Пловдив 4003
България
+359 32 393191