Искате да свалите Brosix Enterprise за Вашия бизнес ? Свалете от тук. 

1. Запаметете файла Brosix.dmg

Монтиран Brosix.dmg. Издърпайте Brosix иконата до Applications.

Ако използвате Safari, файлът автоматично ще бъде запаметен във Вашата директория за сваляне, която е зададена по подразбиране. Монтирайте сваления файл, ще се появи прозорец, подобен на изображението вдясно. Издърпайте Бросикс в папката с приложения.

2. Инсталирайте програмата Бросикс

Brosix в папката Applications.

Бросикс вече е инсталиран. Кликнете два пъти на папката с приложения, за да я отворите. Можете да завлачите иконата на Бросикс на друго място, за да го стартирате по-лесно. Например, може да я завлачите на десктопа или в дока.

3. Стартиране на програмата Бросикс

Brosix на Mac, заедно с икона на главното меню и дока.

За да стартирате Бросикс, кликнете двукратно на иконата му. Приложението ще се появи на екрана Ви заедно с икони в дока и лентата с менюто.

Системни изисквания:
Brosix за Mac работи на Intel Mac компютри (PowerPC не се поддържа) и изисква Mac OS X 10.5.0 или по-висока версия.

Информация за софтуера:
Последна стабилна версия: 3.6 build 131202
Дата на издаване: 2 декември 2013
Размер на файла: 65.3 MB