Intecons Software Lab

Бизнес казус Intecons Software Lab

Разработчик на уеб и софтуерни апликации

Intecons Software Lab

“Имплементацията на Brosix не представляваше трудност. Стана изключително бързо!”

“Brosix удвои нашата продуктивност!”

Ashwani Goel,
Intecons Software Lab

За Intecons Software Lab

Ние сме малка група уеб и софтуер разработчици.

Предизвикателството

По-голяма част от нашите служители  са в самостоятелни офиси, но 25% работят дистанционно.Разположени са в цяла Индия. Аутсорсваме нашите услуги на 130+ клиента от страни в Европа, Америка, UK и САЩ.

Решението

Не срещнахме проблеми при имплементацията на Brosix. Стана бързо! Създадохме мрежа в сайта на Brosix и стартирахме Brosix комуникация с всички наши служители. Подобри общуването не сам с дистанционно базираните служители, но и с тези работещи в офиса на компанията, тъй като пази архив на съобщенията, лесно се споделя информация, екрани и т.н. Също така не се тревожим за сигурността на информацията, която обменяме. Brosix категорично удвои нашата продуктивност!

Най-голямото конкурентно предимство на Brosix

Виждам история на разговорите, контролирам действията на потребителите. Имам пълен контрол над моята бизнес мрежа за съобщения.

Резултатът

Сметките ни за телефония, натрупвани с дистанционно работещите служители, както и с тези от офиса, бяха драстично намалени, но по-важно от телефонните сметки, както споменах по-рано, е продуктивността, която се повиши благодарение на архивираните съобщения, споделянето на екран, както и другите възможности на Brosix. Неизмерена с точност, но вероятно процентът на продуктивността се повиши с 20%.

Друго важно нещо, което желая да споделя, е че помагайки ни да предвидим развитието на организацията, я структурира по отношение на служителите. Преди използването на Brosix, служителите нямаха ясна представа какви са реалните позиции и задължения на техните колеги,  но с Brosix, те виждат йерархичната структура на компанията – Мениджмънт, HR, Управленски нива, … така знаят кой кой е..

Също така ние открихме наш собствен начин да използваме пълноценно Brosix. Инструктирахме всички служители да споменават името на проекта по който работят (задача), в съчетание с техния статус – под името си. Това подпомага мениджмънта с яснота по текущата ангажираност на кадрите и наличието на свободен ресурс.

 

Повече за Intecons Software Lab можете да откриете
http://www.intecons.com