Michael Rucker

Бизнес казус Michael Rucker

“Brosix криптира всичко без усложнени конфигурации, което само би объркало потребители с ограничени технически познания.”

Michael Rucker

Brosix сигурност на комуникацията

Разговарял съм с много партньори от техно обществото за Brosix. Много от тях позитивно настроени, станаха негови потребители. Това, което харесвам от Brosix цялостното AES 256 bits криптиране. Brosix няма задни вратички. Харесва ми възможността да общувам в затворена мрежа. Публичните мрежи се създават с цел събиране на данни от потребители и са абсолютно незащитени.

Предизвикателството

Използвал съм много OTR реения в миналото, но незапознати потребители не разбират концепцията OTR. Чувстват се несигурни при имплементация на OTR. Това е проблем, защото при подобен избор, много от тях ще изберат незащитена комуникация, за да избегнат изпадане в ситуация, в която неяснотата по конфигуриране, може да създаде сложни ситуации.   По същата причина избрах да използвам Brosix.

Решението

Brosix криптира всичко без усложнени конфигурации, което само би объркало потребители с ограничени технически познания.

Заключението

Аз харесвам използването на софтуера, а той наистина работи добре за мен. Не съм открил подобно приложение, което да криптира всичко, така както Brosix.

Въпроси

Мисля, че онези, които бяха скептични за Brosix, са очаквали задни вратички, както и са се опасявали, че обмена на данни се съхранява на вашите сървъри.

  1. Колко време минава, до почистване на неизползвани акаунти?
  2. Also what information is collected about accounts on your servers, and how long is it stored after accounts have been purged or deleted?

Не виждам това уточнено във вашата политика на конфиденциалност. Знам, че в зависимост от законите в страната, в която са потребителите,  е необходимо запаметяване на IP адресите, aза времеви период от 6 месеца до 1 година. Някои държави не изискват подобен архив.

Отговори от Brosix

Цялата комуникация е директна, peer-to-peer, между потребителите, не се проследява от сървърите на Brosix. В някои случаи, ако защитната стена на потребителя не позволява директна връзка, данните преминават през Brosix сървър. В тези редки случаи, комуникационния сървърен канал на Brosixне може да бъде декриптиран, а прехвърлената информация видяна.

Изключение от правилото правят текстовите съобщения. Те винаги преминават през сървърите на Brosixи се запазват в RAM паметта на сървъра за няколко милисекунди. Ако получателят не е на линия , съобщението се съхранява за по-късна доставка. Ако съобщението не бъде доставено в следващите 10 дни, то бива изтрито.

Неизползваните акаунти не се заличават. Потребителят може да се върне и използва акаунта си по-късно. Потребителят има пълен контрол и може да промени или заличи лични данни от профила си, по всяко време и по този начин да остави неизползвания акаунт почистен от лични данни.

Ние не събираме данни за потребителите. Единствената информация, която получаваме е тази, която потребителите решат да ни предоставят, в техния профил. Всеки потребител може да промени или изтрие данни, по всяко време.

Brosix няма задни вратички. Можете да намерите повече информация в блога:
http://brosix.com/blog