Brosix Клиенти

Много корпорации, образователни и некомерсиални организации от целия свят разчитат на Brosix за всекидневната си сигурна бизнес комуникация

 

 

Правителствени институции

goverment

 

Организации с некомерсиална цел

non-profit

 

Образователни институции

educational

 

Здравни учреждения

healthcare

 

Правни фирми

legal

 

Финансови институции

financial

 

Други фирми

companies