Карта на клиентите

Картата показва разположението на клиентите на Brosix по света

Всяка точка показва един или повече Brosix клиенти.

Тази карта показва само главните офиси на клиентите. Възможно е всеки от тях да има хиляди потребители, пръснати по цялото земно кълбо.

 

Map of Brosix customers

 

Кликнете на картата, за да преминете към интерактивната ѝ версия.