Лог на потребителите

Записвайте действията на потребителите

Тази функция е налична само в Brosix за бизнеса

Някой организации са задължени от закона да пазят записи за всяка комуникация на служителите им.

users_log

Можете да активирате Лога за активността на потребителите от уеб базирания контролен панел на Вашата частна мрежа за обмен на съобщения.

Записваната информация е текстови чатове, файлови трансфери, гласови чатове и др. Текстовите чатове се записват напълно, докато за останалите комуникации има само запис в лога, че са се случили. По този начин можете да получите подробна информация на цялата кореспонденция между потребителите във Вашата мрежа.

Само администратора на мрежата от Вашата компания може да разглежда Лога за активност на потребителите чрез удобен за потребителя онлайн контролен панел.

 

Логът за активността на потребителите е обект на следните правила

  1. Логът се съхранява на сървърите на Brosix и може само да се разглежда. Никой не може да променя записите.activity_log
  2. Логът се пази на сървърите на Brosix за 3 месеца. Записи, по-стари от 3 месеца се изтриват.
  3. Можете да изтриете по всяко време лога от уеб контрол панела
  4. Само собственика на мрежата има достъп до Лога.
  5. Предоставят се само права за четене на Лога.

 

Прочетете за Лога за активноста на потребителите в Базата от знания на Brosix

 

30-дневен Безплатен тест! Без предплащане, без обвързващ договор.

БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ