Уеб посетители

Уеб посетители или чат в реално време

Тази функция е налична само в Brosix за бизнеса

Пишете си с потребителите на уебсайта ви и им оказвайте поддръжка в реално време

Функцията “Уеб посетители” позволява на анонимни посетители на уебсайта Ви да комуникират със служителите от поддръжката. Можете да използвате тази функция да оказвате поддръжка в реално време.

 

  • Посетителите на уебсайта могат да си пишат само с членове на специална за целта група потребители.
  • Имат пълен контрол кой Ваш служител може да комуникира с посетителите на уебсайта.
  • Всички разговори се записват и Вие може да ги преглеждате (ако Лога за активността на потребителите е включен).
  • Лесно е за настройка

 

30-дневен Безплатен тест! Без предплащане, без обвързващ договор.

БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ