Корпоративна инсталация

Инсталирайте Brosix в корпоративна среда

Инсталационния пакет на Brosix за Windows поддържа специални опции за корпоративна употреба

  • Разширена инсталация – за случаи, при които няколко човека споделят един Windows компютър.
  • Мрежова инсталация – за колективи или групи, които слагат Brosix на споделена мрежова папка и всички потребители го стартират оттам.

 


 

Разширена инсталация

Обичайната Brosix инсталация разполага приложението в собствената директория на всеки потребител. Това е така, за да може дори потребители без администраторски права да инсталират Brosix.

В корпоративна среда е обичайна практика няколко потребителя да споделят един Windows компютър. Например Windows в Citrix, Windows през Remote Desktop Connection или Windows Terminal Services. В тези случаи е за предпочитане Brosix да се инсталира на общо място и всички Windows потребители да го стартират оттам. Това се постига чрез Разширената Brosix инсталация.

Разширената Brosix инсталация се стартира с администраторски права на Windows компютър. Тя инсталира Brosix в „Program Files“. По време на инсталацията е възможно да промените папката където да се разположи.

Потребителските Windows акаунти могат да са с ограничени права. Те все пак ще могат да използват споделената Brosix инсталация, но няма да могат да я актуализират, ако излезе нова версия на Brosix. За да даде възможност за автоматични обновявания, разширената Brosix инсталация инсталира специална услуга, която ще актуализира Brosix, когато е налична нова версия, дори ако всички потребители за с ограничени права. Това елиминира нуждата от системна администрация в корпоративна среда.

 

1. Стартирайте конзола

Отидете в директорията където сте записали Brosix и напишете
Brosix_Setup.exe /advanced

Ако използвате Windows 8, Windows 7 или Windows Vista в този момент е възможно да видите прозореца на User Account Control. Ако потребителският ви акаунт е администраторски, натиснете “Yes”. Ако потребителския ви акаунт е с ограничени права, нужно е да предоставите администраторски име и парола на UAC, за да продължите инсталацията.

2. Ще се появи прозорец за избор на език

избор на език

Изберете език за инсталацията и натиснете ОК. Всеки потребител ще може да си избере собствен език, когато стартира Brosix.

3. Показва се прозореца за начало на инсталацията

начало на инсталацията

Натиснете бутона „Next“.

4. Изберете папката, където да се инсталира приложението

Изберете папката

Натиснете бутона „Install“.

 


 

Мрежова инсталация

Мрежовата Brosix инсталация е насочена към колективи или групи, които да поставят Brosix на споделена папка в мрежата и всички потребители да го стартират оттам. Конфигурационните файлове на отделните потребители се записват на локалния компютър. Мрежовата папка трябва да е споделена в мрежата с права само за четене. Това улеснява системните администратори да актуализират Brosix централно, когато е налична нова версия и да запазят потребителските данни.

1. Стартирайте конзола

Отидете в директорията където сте записали Brosix и напишете
Brosix_Setup.exe /extract=\\SERVER\Brosix

Това ще инсталира приложението в мрежова папка с име „Brosix“, която се намира на сървър с име „SERVER“. Докато се инсталира приложението трябва да имате права за запис в тази мрежова папка.

2. Инсталатора е разархивирал всички файлове в мрежовата папка

Инсталацията приключи. Проверете дали папката е споделена само с права за четене в мрежата. Можете да направите shortcut към Brosix.exe в тази мрежова папка и да го изпратите на потребителите. Настройките и данните на всеки потребител ще се записват на неговия локален компютър.