Разпращане на съобщение

Разпращане на мигновени съобщение

Можете да използвате модула за Разпращане на съобщение, за да уведомите множество получатели за новина или събитие.

Просто изберете група в списъка си с контакти и натиснете иконата на модула за разпращане на съобщения. Или можете да активирате модула като изберете отделни контакти за участници.

Разпращане на съобщение