Състояние на потребителя

Състояние на потребителя в приложението

Нека другите да видят вашето състояние

Можете да избирате вашето състояние – Достъпен / Не е тук / Зает.

Brosix автоматично проверява и прави вашето състояние “Не е тук”, ако не сте на компютъра си определено време. По този начин колегите Ви ще знаят, че не сте на компютъра и не можете да отговорите на съобщенията им.

Сменете състоянието си на “Зает” за да покажете на приятелите и колегите си, че в момента сте зает и не бихте желали да ви безпокоят.

Също така може да дефинирате собствени състояния като “Не съм тук: На обяд съм” или “Зает: На важна среща съм”. Тези собственоръчно дефинирани състояния отразяват специални случаи, като например когато сте на важна среща. Можете да настроите функцията “Автоматичен отговор” на текстовия чат автоматично да отговаря на колегите ви, че сте зает в момента и ще отговорите по-късно.