Brosix сигурност

Brosix Сигурна – Криптирана комуникация

Преглед

securityBrosix Instant Messenger е сигурно комуникационно приложение за бизнес потребители, което повишава корпоративната продуктивност.

Използвайки Brosix нашите могат да бъдат сигурни, че данните им са защитени, което им позволява да се фокусират изцяло върху бизнес целите си.

Клиентите на Brosix са по целия свят. Използват Brosix приложението за маркетинг, продажби, обучения, управление на проекти, обслужване на клиенти,вътрешна комуникация и т.н. Някои компании подлежат на SAS-70, HIPAA регулация и използват Brosix, за да отговорят на тези регулаторни изисквания.

Brosix гарантира, че технически отговаря на най-строгите технически изисквания, като обръща особено значение на защитата на данните в корпоративна среда, чрез регулярна поддръжка на своите мрежи, платформи и предлагани услуги.

Сървъри и инфраструктура

Brosix поддържа нелокализирана мрежа от високоскоростни IM сървъри. Високо-надеждните сървъри са позиционирани в защитени информационни центрове, отговарящи на съвременните стандарти за сигурност.

Сървърите на Brosix не съхраняват данни на клиенти. Единствено потребителят може да активира опция за проследяване на потребителската активност.

При активна функционалност Users Activity Log данните се съхраняват на защитен сървър. Опцията се осигурява за клиенти, които са задължени да съхраняват информация по регулативни изисквания за архив на комуникационни протоколи на служители.

Всички сървъри се архивират регулярно, архивите се трансферират в минимално 2 допълнителни, различни гео локации, чрез защитена VPN връзка. Brosix с разпределяща се и повторяема система. При проблем с някой от сървърите, потребителите автоматично се пренасочват към друг сървър, за да продължат да комуникират със същото ниво на защита.  Само администратори, със специален статус на одобрение, могат да достъпват сървърите.

Комуникационни канали

securityBrosix прилага няколко нива на контрол, за да защити изложените на достъп данни, докато потребителите общуват.

Peer-to-Peer връзка  – Всички комуникационни канали, създаващи се между потребителите са peer-to-peer (директна връзка между потребители, която не преминава през сървър). В случа, комуникация, кореспонденцията преминава през Brosix тунелен сървър. В този случай, изпращащата страна криптира, а получаващата декриптира данните, а тунелният сървър не разчита зашифрованите данни.

Компресиране и криптиране на данните  – Всички комуникационни канали са компресирани и криптирани с AES 256-bit. Така криптираното и компресирано съдържание, може да бъде разчетено единствено от оторизиран Brosix потребител.

Уебсайт SSL Криптиране  – Brosix защитава и своите уеб страници с 128-bit криптиране, използвайки Secure Sockets Layer (SSL), използван най-често Интернет стандарт за защита на уеб комуникационни данни. Използваните SSL уеб сертификати се осигуряват и защитават от Geo Trust, Inc.

Приложения

securityПриложението Brosix комуникира със сървърите на Brosix чрез собствени протоколи и методи на обмен на данни. Невъзможен е достъпът до Brosix IM мрежа, без директна координация между приложението и Brosix сървърите.

Данните от затворена Brosix IM мрежа се трансферират чрез приложението, което осъществява връзка само с оторизирани потребители.

Всички опции за защита се прилагат в затворените мрежи private IM network. Всеки потребител се удостоверява при вход в приложението, а комуникацията между потребителите и сървърите се компресира, кодира, и криптира.

Сигурност на приложението  – Brosix  – клиентската част на приложението се подписва с кодиран сертификат, осигурен от COMODO, който гарантира че всички данни от приложението са недостъпни, както и неизползвани от трета страна.  Те са изцяло тествани, за да гарантират сигурността и качеството на софтуера.

Достоверност на крайния потребител  – Всички потребители, които използват Brosix се удостоверяват. Процесът на оторизация преминава през Brosix защитени сървъри и гарантира, че потребителите са автентични. Администраторът на затворената мрежа  има пълен контрол от своя уеб контролен панел, за да: създава/изтрива потребителски профили, блокира потребители, разрешава/блокира комуникация между потребители, разрешава/лишава потребители от определени права и действия.

Екипът на Brosix  – Екипът на Brosix, който разполага със специален достъп до сървъри, е изключително квалифициран, с високо ниво на професионална етика, образование и техническа компетентност, за да бъде гарантирана сигурността на клиентските данни. Постоянното обучение и мотивация, гарантират високия стандарт на работа и следването на стриктни принципи за сигурност, за да бъде предложено изключително обслужване на нашите клиенти.

SAS-70, HIPAA, SSAE 16, HITECH

securityBrosix не съхранява и не оперира с данни на клиенти, поради което не подлежи на  SAS-70 регулация.

Brosix не съхранява и не използва здравна информация за своите клиенти, и не подлежи на HIPAA регулация.

Brosix осигурява сигурни комуникационни канали, които предоставя на своите клиенти за трансфер на данни. Трансферът на данни е недостъпен за Brosix, поради което компанията няма достъп и не използва тази информация.

Клиентите на Brosix които подлежат на регулация SAS-70, HIPAA, SSAE 16, HITECH както и други подобни норми и стандарти, могат лесно да отговорят на тези изисквания.

Brosix гарантира стриктно прилагане на принципите и стандартите за сигурност, заложени в оперативната работа на приложението и Brosix инфраструктура и сървъри. Сигурността на данните е винаги приоритет за Brosix, осигурявайки ефективни и сигурни комуникационни услуги.

Не се изискват данни за кредитна карта. Без предварителни плащания, без дългосрочни задължения.

Създай своя мрежа