Препоръка от клиент Ewing Foley

Нашата компания има 20 вътрешни специалисти по продажбите в 5 офиса плюс 40 външни специалиста по продажбите, които покриват западното крайбрежие на Съединените щати. За максимум ефективност, нашата телефонна система позволява препращане на обаждания и трансфер, така че клиентът може да бъде обслужен от всеки търговски офис или от по-подготвени служители в централния офис, но разбрахме, че обажданията между офисите и прехвърлянето на обаждания е наистина „сляпа“ функция.

Имахме нужда от корпоративно приложение за обмяна на съобщения, което би дало на нашия екип „видимост“ в офисите на другите с традиционни функции като списък с контакти и състояние на потребителите.

Освен това, Brosix донесе и допълнителна функционалност като Споделено сърфиране, Екранна снимка, Хронология на чата, които функции са много харесвани от нашите служители. Аз ценя високо административния портал, настройките, инструментите и логовете които ни помагат да администрираме приложението. Ние виждаме Brosix като толкова важен за вътрешно-фирмената комуникация, колкото важна е и телефонната ни система.

Scott Lessing
Главен директор по продажбите