Eyeful Presentations

Препоръка клиент Eyeful Presentations

Имплементирах Brosix в Eyeful Presentations за да помогна за подобряването на комуникациите и ефективността в целия колектив. Поради спецификата на нашия бизнес, колективът на Eyeful е разпръснат по цялото земно кълбо и преди разчиташе на дълги телефонни разговори, дори за най-дребните въпроси.

Brosix ни позволява да пращаме съобщения и да обменяме файлове бързо и лесно, без отвличане на вниманието или притеснения за сигурността, характерни при използването на другите пакети за чат. Не само това, той порасна с бизнеса – Brosix е истинска полза и облага за Eyeful Presentations.

Simon Morton
изпълнителен директор

www.eyefulpresentations.co.uk