Kemba Credit Union

Препоръка клиент Kemba Credit Union

Ние в KEMBA успяхме да разширим центъра си за връзка с клиенти и други области от кредитната институция благодарение на Brosix. Използваме го повече от година и всичко върви гладко и ефективно. Лесната инсталация и спестяването на разходи бяха перфектни за нас. За повече от година, откакто ползваме Brosix, нито веднъж не сме се обаждали на поддръжката, защото Brosix работи толкова добре. Благодаря ви Brosix!

Dane Lantz
главен технически директор