Net One Services

Препоръка от клиент Net One Services

Вие подобрихте в значителна степен системата на Brosix, откакто станахме ваши клиенти. Версия 3 включи много отлични функции. Инсталацията и конфигурацията бяха лесни. Добра скорост на комуникация между сървъра и клиентската програма. Лесен достъп до архивирани логове от разговорите, и така нататък.

Вашата услуга е една от най добрите, които съм виждал. А функцията която наистина ми допадна е, че когато създадем нов потребител в нашата Brosix мрежа, той автоматично се добавя в списъците с контакти на останалите потребители. Не са нужни допълнителни усилия, за да добавиш новия потребител в списъците с контакти на останалите.

Andrew Fulton
Отдалечена поддръжка
NOS Inc. dba Net One Services