Ръководства

Ръководства как да започнете

За да започнете лесно с Brosix, следните ръководства ще ви покажат как да създадете и управлявате своя собствена Бросикс мрежа за обмен на съобщения.
Може да видите и Секцията с видео ръководства

 

  Регистрирайте Brosix мрежа

  Администрирайте своята Brosix мрежа

  Създайте и администрирайте потребители в своята мрежа