Бизнес казуси

Brosix успешни бизнес казуси

Научете как Brosix Помага на организации от различен калибър да повишат производителността си и да намалят оперативните разходи.

 


 

Intecons Software Lab – софтуерни разработчици
 


 

 

Ние бяхме малък бизнес без достатъчно ресурси и служители за да осигурим поръчка или разработка на собствен чат софтуер, който да инсталираме на наш сървър. Нашите офиси бяха в срещуположните краища на сградата……

The Friendship Center