The Friendship Center

Бизнес казус The Friendship Center

Enriching the Lives of Senior Adults.

The Friendship Center” width=

“Изпробвах 10-12 месинджъра преди да избера Brosix и апликацията наистина е най-доброто решение което открих.”

Daniel E. Landis,
The Friendship Center
Enriching the Lives of Senior Adults

За “The Friendship Center”

Съветът Montgomery County Committee on Aging, с бизнес име The Friendship Center е основан през 1973 и е организация с не стопанска цел, чиято дейност е изцяло насочена към обслужване на нуждите подобряващи живота на възрастни хора, със съдействието на Montgomery County, Texas. Нашите основни услуги включват разнообразни програми, насочени към социално, физическо и емоционално удовлетворяване на нуждите на хора над 60 години.

Как открихме Brosix

Започнах проучване на месиджинг услуга още в предишната си месторабота. Попаднах на Brosix в Интернет при търсене по ключова фраза “сигурен месинджър” . Докато разглеждах възможностите и избирах доставчик на услугата, разбрах, че това определено ще е  Brosix.

Предизвикателството

Започнах проучването си в сферата, тъй като се нуждаех от решение за следните проблеми:

Бяхме малък бизнес, с недостатъчно човешки ресурс, което не позволяваше да изградим собствено техническо решение за вътрешна комуникация. Офисните ни помещения бяха отдалечени, комуникацията отнемаше време. Голяма част от служителите прекарваха времете си на телефона, а имахме нужда да общуваме без да се налага да правим това изчаквайки телефонната линия да се освободи, без да се налагат реални срещи, както и дълго изчакване за бърз въпрос с кратък отговор. Решението, което търсех изискваше сигурност на клиентската информация. В допълнение желаех да упражнявам контрол над участниците във вътрешната мрежа, с цел лимитиране на използването му за лични цели, тъй като вече имахме проблем от това естество при използването на друга подобна апликация.

Решението

Приключих търсенията си с тестване на 10-12 месинджъра, преди да се спра на Brosix и това е най-добрата апликация, която проучих.  Brosix е с улеснена навигация, много добавени възможности с реална полза за комуникацията, освен сигурността на обмена на данни.  Това е причината да препоръчвам така силно Brosix след направения избор, както и че успях да въведа използването му в работния процес.

Заключението

Brosix е невероятна услуга за незабавни съобщения!

 

Повече информация за The Friendship Center можете да откриете тук:
http://www.tfc-seniorservices.org