Мултипротоколна поддръжка

Свържете се с външни чат мрежи

Как да настроите функцията за връзка с външни мрежи ?Благодарение на мултипротоколната поддръжка, нашите потребители могат да се свързват с външни мрежи.

Brosix десктоп клиента може да се свърже със следните външни мрежи:

  • Yahoo Messenger
  • ICQ
  • AIM
  • MSN
  • Facebook
  • Google Talk
  • Jabber

Поради причини свързани със сигурността Brosix използва собствен протокол. Този протокол се използва за комуникацията Brosix – Brosix.

Мобилните версии на Brosix (Android и iOS) както и Уеб клиента на Brosix не могат да комуникират с външни мрежи. Тази функция е запазена само за десктоп версиите на Brosix (Windows, Mac и Linux).

Версия за лична употреба с поддръжка на външни мрежи

Версията за лична употреба с поддръжка на външни мрежи е безплатна за частните потребители на Brosix и може да бъде свалена от bg.brosix.com/download/

Версия за бизнеса с поддръжка на външни мрежи

Мултипротоколна поддръжка изначално е забранена за Brosix за бизнеса. Администратора на мрежата трябва изрично да я разреши. Администратора има пълен контрол кои потребители могат да използват тази функция. Мултипротоколната поддръжка може да бъде включвана и заключвана по всяко време от Уеб контрол панела.

Ако Мултипротоколна поддръжка и Лога за активността на потребителите са разрешени, цялата комуникация с външните мрежи се записва – както изпратените така и получените съобщения.

Ако Мултипротоколната поддръжка е разрешена, потребителите трябва да си създадат акаунти. Вижте статията как става това:
http://help.brosix.com/multi-chat-client/